Re: [Fsf-friends] [FSUG-Bangalore] Gnu/Linux Habba V2 @ Mysore on 21st September