Linuxers October 2002

linuxers@mm.ilug-bom.org.in
  • 118 participants
  • 188 discussions
could not delete directory
by Hiten Desai 04 Mar '03

04 Mar '03
10 13
0 0
disabling linux single
by Harsh R Busa 03 Feb '03

03 Feb '03
comp.os.linux.security FAQ
by Tahir Hashmi 06 Jan '03

06 Jan '03
Linux - The Movie
by Bhargav Bhatt 17 Nov '02

17 Nov '02
26 82
0 0
rh8 sawfish
by Brian Pang 09 Nov '02

09 Nov '02
Re: [ILUG-BOM] [OT] Obtaining CDs
by ritesh kala 04 Nov '02

04 Nov '02
9 17
0 0

01 Nov '02
Mandrake 9 TTF problems
by Ashish Kulkarni 01 Nov '02

01 Nov '02
7 11
0 0
help : unknown host error
by nikhil badwe 01 Nov '02

01 Nov '02

01 Nov '02
Results per page: